InstallQ erkend installateur

De vestingswet, de wet waarin de eisen waren opgenomen waaraan een elektrotechnisch installateur moest voldoen, is in 2007 komen te vervallen. Daarom mag iedereen in Nederland zich vandaag de dag installateur noemen. Hierdoor is het voor particulieren lastig om te bepalen welke installateur een echte vakman is.

Zeemanelektro.nl is InstallQ erkend installateur (erkenningsnummer 13375). Hierdoor weet u zeker dat u met ons voor een vakman kiest.


Wat is InstallQ?

InstallQ is een onafhankelijke stichting welke erkenningen verleend aan vakbekwame installatiebedrijven. Zij hebben als doel dat er in heel Nederland veilig wordt geïnstalleerd en dat deze installaties van goede kwaliteit zijn. InstallQ ontwikkelt en beheert en een breed scala aan kwaliteitsregelingen zodat u als consument weet dat u voor en gecertificeerd vakman kiest voor het uitvoeren van uw installatiewerkzaamheden.


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


De InstallQ installateur

Lang niet alle installateurs in Nederland mogen zich InstallQ erkend installateur noemen. Om deze erkenning te krijgen moet er namelijk worden voldaan aan een aantal strenge opleidings- en kwaliteitseisen:

  • De medewerkers van het bedrijf beschikken over een landelijk erkend vakdiploma of beschikken door middel van en EVC-erkenning over de vereiste vakkennis en kunde;
  • Het bedrijf werkt via de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en den NEN-normen die van toepassing zijn op de werkzaamheden;
  • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste materialen en gereedschappen;
  • Vakkennis wordt door de medewerkers bijgehouden door middel van bijscholing en vakbladen;
  • Het bedrijf werkt mee aan onafhankelijke controles van InstallQ op de geleverde werkzaamheden en krijgt hier een goede beoordeling voor.

Kiest u voor een InstallQ erkend installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze.


Landelijk erkend installateur

Installatiebedrijven welke hebben aangetoond aan de strenge opleidings- en kwaliteitseisen te voldoen worden opgenomen in het erkenningen register van InstallQ. Deze bedrijven beschikken over voldoende vakbekwaamheid en over de materialen welke nodig zijn om installatiewerk naar behoren uit te voeren.


Verzekeren

Tegenwoordig zijn er veel verzekeraars welke bij het het verzekeren van uw huis vragen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een InstallQ erkend installateur. Dit komt omdat er vele installateurs in de markt zijn welke zich niet kunnen laten erkennen en zich dus in principe slechts voordoen als installateur. Zij werken vaak onveilig en niet met de juiste (meet)gereedschappen, waardoor er bijvoorbeeld brand in uw woning kan ontstaan.

Wanneer er brand ontstaat kan het zijn dat uw verzekeraar niets uitkeert als u de werkzaamheden niet heeft laten uitvoeren door een InstallQ erkend installateur. Dit komt omdat u zelf in principe onzorgvuldig heeft gehandeld door een niet bekwame installateur in dienst te nemen, waarbij het risico op fouten gewoon significant groter is. Maak daarom altijd de verstandige en veilige keuze door uw werkzaamheden te laten uitvoeren door een installateur welke wel InstallQ erkend is.


Zekerheden bij een InstallQ erkend installateur


Lid van Techniek Nederland en zegelrecht

Zeemanelektro.nl is naast erkend InstallQ installateur ook lid van Techniek Nederland en beschikt over zegelrecht. Hierover kunt u meer informatie vinden door op de links hieronder te klikken: