Groepenkast installeren

Laat uw nieuwe groepenkast altijd door een erkend installateur installeren. Hiermee voorkomt u problemen met uw energiebedrijf.

Om een nieuwe groepenkast te installeren, moet de zegel van het energiebedrijf worden verbroken. Dit mag alleen worden gedaan door een erkend installateur. Zij hebben hier toestemming voor gekregen van het netwerkbedrijf. Indien het zegel zonder toestemming wordt verbroken en dit vervolgens wordt geconstateerd, wordt er een nader onderzoek ingesteld door het netwerkbedrijf. Hieruit volgt meestal een (hoge) boete.

U als verbruiker bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende zegels dus zorg er ook voor dat u een erkend installateur aan uw installatie laat werken.

U kunt op de pagina zegelrecht meer informatie lezen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?