Groepenkast samenstellen

Er zijn heel veel redenen waarom u uw groepenkast moet laten aanpassen, uitbreiden of zelfs in zijn geheel laten vervangen. Bij het aanpassen of uitbreiden van uw groepenkast gelden specifieke eisen. Dit zijn geen vrijblijvende adviezen, maar normen welke zijn vastgelegd in de NEN 1010. Bij het samenstellen van een nieuwe groepenkast dient u zich ten allen tijde aan de gestelde eisen te houden welke in de NEN 1010 zijn beschreven. Naar het houden aan de regels voor het samenstellen van een groepenkast biedt een moderne groepenkast talrijke opties en bijbehorende alternatieven om tot een groepenkast op maat te komen.


1-fase of 3-fasen hoofdaansluiting (netwerkaansluiting)?

Het samenstellen van de juiste groepenkast begint bij kiezen voor de juiste hoofdaansluiting, in Nederland is dat een keuze tussen een 1-fase of een 3-fasen hoofdaansluiting. Het kan ook voorkomen dat u nu nog een 1-fase hoofdaansluiting heeft, maar straks een 3-fasen hoofdaansluiting nodig bent. In dat geval moet u bij het samenstellen van uw groepenkast uitgaan van de nieuwe situatie. Wanneer u de nieuwe 3-fasen groepenkast door een erkend installateur heeft laten plaatsen, dan kunt u uw netwerkbeheerder opdracht geven de bestaande 1-fasen aansluiting te laten ombouwen naar een 3-fasen hoofdaansluiting.

Dus: Eerst een nieuwe groepenkast, dan de verzwaring naar 3-fasen.

Om erachter te komen wat voor netwerkaansluiting u nu heeft, kunt u dit gaan aflezen op uw kWh-meter. Bij een 1-fase aansluiting staat er 230 V op de kWh-meter en bij een 3-fasen aansluiting staat er 3 x 230V / 400V op de kWh-meter. In Nederland is de 1-fase kWh-meter nog de meest voorkomende, maar omdat er steeds meer elektriciteit wordt gebruikt is er steeds vaker een 3-fasen hoofdaansluiting nodig.


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Hoeveel groepen heeft u nodig in uw nieuwe groepenkast?

Oudere woonhuizen hebben standaard vaak een aantal eindgroepen / elektragroepen van vier tot zes. Vooral stoppenkasten van de jaren zestig tot de jaren tachtig werden samengesteld met standaard vier eindgroepen. Van de vier groepen zijn er vaak drie toegewezen voor algemeen elektragebruik. De vierde is vaak een afzonderlijke eindgroep ten behoeve van de wasmachine.

Deze standaard groepenkasten waren vaak samengesteld zonder hoofdschakelaar en met maar één aardlekschakelaar. Eigenlijk hoorden er twee aardlekschakelaars te worden opgenomen, omdat de installatie niet door één lekstroom geheel mocht worden uitgeschakeld. De meest installateurs (vooral de grotere) plaatsen echter de wasmachine achter een wasmachineschakelaar. Deze hoefde dan niet door een aardlekschakelaar te worden beveiligd en dus werd de installatie bij een lekstroom niet geheel uitgeschakeld. Dit soort trucs werden vooral toegepast bij serie woningbouw.

Bij het samenstellen van groepenkasten bij erkende installateurs zoals Zeemanelektro.nl wordt niet op deze manier gedacht, maar wordt de klant een comfortabele groepenkast aangeboden. Het aantal groepen is per huishouden verschillend. De meeste groepenkasten welke door ons worden aangeboden zitten met een aantal groepen tussen de zes en de twaalf. Hierbij zijn er vaak drie of vier algemene eindgroepen met daar bovenop aparte eindgroepen ten behoeve van apparatuur zoals een wasmachine, een wasdroger, een oven, een Qooker of een elektrische kookplaat.


Welke componenten komen er verplicht in de groepenkast

Onderstaande componenten moeten te allen tijde worden opgenomen in de groepenkast:


Hoofdschakelaar

Al sinds 2005 is het verplicht om bij het samenstellen van de groepenkast een hoofdschakelaar op te nemen. Dit geldt voor nieuwbouwhuizen, maar ook voor woonhuizen welke ingrijpend verbouwd gaan worden.


Aardlekschakelaars

Ten eerste nog even een herinnering waarvoor een aardlekschakelaar dient. Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat uw elektrische installatie uitschakelt bij het ontstaan van onveilige lekstromen (boven 30 mA). Hierdoor worden levensgevaarlijke contacten met de elektrische installatie voorkomen. Tevens kan deze vroegtijdig uitschakelen bij bijvoorbeeld smeulende bedrading.

In Nederlandse elektrische installaties in woonhuizen is de aardlekschakelaar of later aardlekschakelaars sinds 1975 verplicht. Vanaf 2005 is er bepaald dat alle groepen achter minimaal twee aardlekschakelaars verdeelt moeten worden. Denk erbij na dat er voor uw nieuwe groepenkast maximaal vier eindgroepen per aardlekschakelaar beveiligd mogen worden. Dus vanaf negen eindgroepen dient u een derde aardlekschakelaar te plaatsen.


Installatieautomaten

In moderne groepenkasten worden installatieautomaten geplaatst. Bij oude woonhuizen zie je vaak nog stoppenkasten. Deze stop was geen mechanisch uitschakelbare beveiliging, maar hier brak een dun draadje onherstelbaar. De werking van een installatieautomaat en een oude stop is in feite hetzelfde: Het beschermt uw elektrische bedrading tegen overbelasting.

Een eindgroep heeft een beperking met betrekking tot zijn belasting. Voor huisinstallaties worden er 16 A zekeringen toegepast. Het maximale vermogen wat dan op een eindgroep mag worden aangesloten is 16 A x 230 V = 3.680 Watt. Bij het samenstellen van de juiste groepenkast dient hier altijd rekening mee te worden gehouden. Het totale vermogen op een groep mag niet meer zijn dan de maximale belasting van het installatieautomaat.

U kunt een B16 installatieautomaat dus nominaal met 16 A belasten. Komt u hierboven dan schakelt de installatie zichzelf uit. Het is wel zo dat een installatieautomaat kortstondig een hogere belasting kan verdragen dan 16 A, maar bij het samenstellen van een groepenkast mag niet van een hogere belasting uitgaan als de aangegeven waarde.


Elektrische apparaten op een afzonderlijke eindgroep

Bij apparaten welke een hoger elektrisch vermogen hebben dan 2.000 Watt is het dringende advies om deze te voorzien van een eigen elektragroep. Te denken valt aan apparaten zoals een wasmachine, een wasdroger, een oven, een Qooker of een elektrische kookplaat. Houd hier rekening mee met het samenstellen of laten samenstellen van uw groepenkast.


Aardlekautomaten

In plaats van het samenstellen van een groepenkast door aardlekschakelaars met daarachter installatieautomaten kunt u ook kiezen voor een groepenkast opgebouwd uit aardlekautomaten. Een aardlkautomaat is een combinatie van een installatieautomaat en een aardlekschakelaar. Het grote voordeel hiervan is dat bij een lekstroom in een eindgroep alleen de eindgroep uitschakelt waar het probleem (lekstroom) zich bevind zonder extra groepen mee uit te schakelen. Een nadeel van een aardlekautomaat is dat u niet direct kunt herkennen waarom de aardlekautomaat is uitgeschakeld. Dit kan van een lekstroom komen, maar bijvoorbeeld ook door overbelasting. Dit maakt het samenstellen van een groepenkast voor uw situatie dus weer extra maatwerk.


Groepenkast laten samenstellen

Twijfelt u wat er nodig is om een nieuwe groepenkast samen te stellen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De vakmensen van Zeemanelektro.nl zullen u dan vakkundig adviseren en samen met u meedenken om tot de voor u ideale oplossing te komen waardoor u de juiste groepenkast voor uw situatie geïnstalleerd krijgt.